Blog - więcej o pustakach szklanych, montażu zastosowaniu i ognioodporności.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13943 odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru wymogów co do stateczności i/lub szczelności i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych normowym badaniu odporności ogniowej.

Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:

Obszary odporności ogniowej:
 
R - Nośność ogniowa - jest to stan, w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty szczelności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń - Dotyczy: pustaków podłogowo sufitowych o odporności ogniowej REI.

E - szczelność ogniowa - jest to stan w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzanej płomieni, pojawienia się pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne przez które przenikają płomienie bądź bazy lub w których element próby odpadnie od konstrukcji. - Dotyczy: pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

I - izolacyjność ogniowa - jest to stan w którym element próby przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzanej granicznej wartości temperatury. - Dotyczy: pustaków pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

 

 

 Pustak szklany ognioodporny ppoż TF 60 EI 60. Fire glass block EI 60.Pustak szklany ognioodporny ppoż TF 30 EI 30. Fire glass block EI 30.Pustak szklany ognioodporny ppoż E 60 EI 15. Fire glass block E 60 EI 15.

Współpracujemy z: